Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer kun je veel meer!
Huishoudelijk reglement

Dansclub Evergem staat open voor alle dansers, zowel in de hoedanigheid van lesgever, cursist of oud cursist, mits aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Uitsluitend de Raad van Bestuur heeft het recht ten allen tijde een lidmaatschap te weigeren, zonder dat ze verplicht is haar beslissing te motiveren.

De Raad van bestuur kan het aantal leden beperken.

Voor alle leden is het bezit van een lidkaart verplicht. Deze moet op aanvraag kunnen voorgelegd worden.

Bezoekers dienen zich altijd aan te melden en  in te schrijven in het gastenboek. Vanaf een tweede bezoek moeten zij lid worden van Dansclub Evergem.

De prijs van het lidmaatschap en de cursussen wordt door de Raad van Bestuur in het begin van het dansseizoen vastgelegd.

Voor de oefendansavonden wordt een, in het begin van het dansseizoen, vastgestelde bijdrage in de onkosten gevraagd.

Een dansseizoen loopt van begin september tot eind augustus van het daaropvolgende jaar.

Het is verboden eigen dranken of voeding in de club te consumeren.

De vzw Dansclub Evergem en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, dit geldt zowel voor de zaal als de parking.

Wie de danssport in Dansclub Evergem beoefent, wordt verondersteld om zonder medisch risico deze sport te kunnen uitoefenen. Het is aan de leden zelf om bij twijfel een arts te consulteren. De vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid op dit vlak.

In de club zijn steeds de telefoonnummers van de Raad van Bestuur ter beschikking, zodat ten allen tijde een bestuurslid kan gecontacteerd worden.

De club bestaat uit leden, werkende leden en bestuursleden.

De taken in de club worden verdeeld door de Raad van Bestuur. Mits toestemming van de Raad van Bestuur kunnen ook taken zoals bardiensten, dj-diensten, openen en sluiten van de club, onderhoud  en zo meer door werkende leden worden uitgevoerd op vrijwillige basis.

Om tot bestuurslid te worden verkozen dient het geïnteresseerde lid minstens 2 jaar ononderbroken lid te zijn van vzw Dansclub Evergem en akkoord te gaan met de taken die eigen zijn aan dit mandaat.

De vzw Dansclub Evergem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van kledij of andere bezittingen.

Door het lidmaatschap van vzw Dansclub Evergem aan te gaan, gaat het lid ook akkoord met alle punten beschreven in het geafficheerde huishoudelijk reglement van de club.
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"  ·  E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be  · Sitemap
Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer kun je veel meer!
Huishoudelijk reglement

Dansclub Evergem vzw
Kom dansen... in een gezellige sfeer
kun je veel meer!
Huishoudelijk reglement
Dansclub Evergem staat open voor alle dansers, zowel in de hoedanigheid van lesgever, cursist of oud cursist, mits aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Uitsluitend de Raad van Bestuur heeft het recht ten allen tijde een lidmaatschap te weigeren, zonder dat ze verplicht is haar beslissing te motiveren.

De Raad van bestuur kan het aantal leden beperken.

Voor alle leden is het bezit van een lidkaart verplicht. Deze moet op aanvraag kunnen voorgelegd worden.

Bezoekers dienen zich altijd aan te melden en  in te schrijven in het gastenboek. Vanaf een tweede bezoek moeten zij lid worden van Dansclub Evergem.

De prijs van het lidmaatschap en de cursussen wordt door de Raad van Bestuur in het begin van het dansseizoen vastgelegd.

Voor de oefendansavonden wordt een, in het begin van het dansseizoen, vastgestelde bijdrage in de onkosten gevraagd.

Een dansseizoen loopt van begin september tot eind augustus van het daaropvolgende jaar.

Het is verboden eigen dranken of voeding in de club te consumeren.

De vzw Dansclub Evergem en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, dit geldt zowel voor de zaal als de parking.

Wie de danssport in Dansclub Evergem beoefent, wordt verondersteld om zonder medisch risico deze sport te kunnen uitoefenen. Het is aan de leden zelf om bij twijfel een arts te consulteren. De vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid op dit vlak.

In de club zijn steeds de telefoonnummers van de Raad van Bestuur ter beschikking, zodat ten allen tijde een bestuurslid kan gecontacteerd worden.

De club bestaat uit leden, werkende leden en bestuursleden.

De taken in de club worden verdeeld door de Raad van Bestuur. Mits toestemming van de Raad van Bestuur kunnen ook taken zoals bardiensten, dj-diensten, openen en sluiten van de club, onderhoud  en zo meer door werkende leden worden uitgevoerd op vrijwillige basis.

Om tot bestuurslid te worden verkozen dient het geïnteresseerde lid minstens 2 jaar ononderbroken lid te zijn van vzw Dansclub Evergem en akkoord te gaan met de taken die eigen zijn aan dit mandaat.

De vzw Dansclub Evergem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van kledij of andere bezittingen.

Door het lidmaatschap van vzw Dansclub Evergem aan te gaan, gaat het lid ook akkoord met alle punten beschreven in het geafficheerde huishoudelijk reglement van de club.
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"
E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be
Dansclub Evergem staat open voor alle dansers, zowel in de hoedanigheid van lesgever, cursist of oud cursist, mits aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Uitsluitend de Raad van Bestuur heeft het recht ten allen tijde een lidmaatschap te weigeren, zonder dat ze verplicht is haar beslissing te motiveren.

De Raad van bestuur kan het aantal leden beperken.

Voor alle leden is het bezit van een lidkaart verplicht. Deze moet op aanvraag kunnen voorgelegd worden.

Bezoekers dienen zich altijd aan te melden en  in te schrijven in het gastenboek. Vanaf een tweede bezoek moeten zij lid worden van Dansclub Evergem.

De prijs van het lidmaatschap en de cursussen wordt door de Raad van Bestuur in het begin van het dansseizoen vastgelegd.

Voor de oefendansavonden wordt een, in het begin van het dansseizoen, vastgestelde bijdrage in de onkosten gevraagd.

Een dansseizoen loopt van begin september tot eind augustus van het daaropvolgende jaar.

Het is verboden eigen dranken of voeding in de club te consumeren.

De vzw Dansclub Evergem en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, dit geldt zowel voor de zaal als de parking.

Wie de danssport in Dansclub Evergem beoefent, wordt verondersteld om zonder medisch risico deze sport te kunnen uitoefenen. Het is aan de leden zelf om bij twijfel een arts te consulteren. De vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid op dit vlak.

In de club zijn steeds de telefoonnummers van de Raad van Bestuur ter beschikking, zodat ten allen tijde een bestuurslid kan gecontacteerd worden.

De club bestaat uit leden, werkende leden en bestuursleden.

De taken in de club worden verdeeld door de Raad van Bestuur. Mits toestemming van de Raad van Bestuur kunnen ook taken zoals bardiensten, dj-diensten, openen en sluiten van de club, onderhoud  en zo meer door werkende leden worden uitgevoerd op vrijwillige basis.

Om tot bestuurslid te worden verkozen dient het geïnteresseerde lid minstens 2 jaar ononderbroken lid te zijn van vzw Dansclub Evergem en akkoord te gaan met de taken die eigen zijn aan dit mandaat.

De vzw Dansclub Evergem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van kledij of andere bezittingen.

Door het lidmaatschap van vzw Dansclub Evergem aan te gaan, gaat het lid ook akkoord met alle punten beschreven in het geafficheerde huishoudelijk reglement van de club.
Privacybeleid · Copyright © 2016 by "webmaster DCE"  ·  E-Mail: webmaster@dansclubevergem.be  · Sitemap